Jaostojen toiminta

Kennelpiirin käytännön toiminnasta vastaavat kuusi eri jaostoa. Jaostot toteuttavat kennelpiirin tarkoitusta harjoittamalla kennelalan tiedotus-, valistus- ja koulutustoimintaa, sekä ohjaamalla ja valvomalla kasvatus-, näyttely- ja koetoimintaa. Jaostot järjestävät myös eri koemuotojen toimihenkilöiden koulutusta ja vastaavat kennelpiirin hallituksen jaostoille annetuista tehtävistä.

Jaostojen kokoonpanoon nimetään jäsenseurojen edustajia mahdollisimman laajalta toiminta-alueelta ja hallitus vahvistaa jaostojen kokoonpanot vuosittain.

Tarkemmin jaostojen kokoonpanot löytyvät jaostojen omilta sivuilta.

Jaostojen kokoukset

Jaostojen kokouksien allekirjoitetut pöytäkirjan kopiot tulee toimittaa kennelpiirin sihteerille. Pöytäkirjat viedään edelleen kennelpiirin hallitukselle hyväksyttäväksi/tiedoksi.

Jaostojen puheenjohtajat hyväksyvät allekirjoituksellaan jaostojen kulut. Samalla hyväksyvät että kulut ovat jaoston toimintasuunnitelman mukaisia.

Jaostojen budjetit ja toimintasuunnitelmat ja -kertomukset on toimitetettava vuosittain 31.1. mennessä kennelpiirin sihteerille sähköpostilla sihteeri @ kainuunkennelpiiri.fi

Kennelpiirin hallitus on laatinut jaostoille mallipohjat dokumenttien laatimisen helpottamiseksi ja yhtenäistämiseksi. Kertomuksissa ja suunnitelmissa tulee olla manittuna vähintään mallipohjissa mainitut asiat. Mallipohjien tarkoitus ei ole rajoittaa laajuutta vaan päin vastoin! Piirin yleiskokous ja hallitus lukee mielellään seikkaperäisiä kertomuksia menneestä vuodesta ja suunnitelmista seuraavalle kaudelle. 

Jaostojen mallipohjat