Säännöt ja lomakkeet

Kokeiden ja kurssien anominen

Kainuun Kennelpiirin alueella voi järjestää kokeita vain Kainuun kennelpiirin jäsenyhdistykset. Kainuun kennelpiiriin kuulumattomat yhdistykset ja muiden kennelpiirien jäsenyhdistykset voivat anoa kokeita yhteistyössä Kainuun Kennelpiirin jäsenyhdistyksen kanssa.

Ohje määräaikaisilmoituksista

Kennelpiireillä on anomisajoista poiketen mahdollisuus myöntää alueelleen kokeita aikaisintaan kuusi (6) viikkoa ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen koepäivää. Kokeen anoja tekee anomuksen omakoirassa ja lähettää anomisesta tiedon piirin sihteerille sähköpostilla. Anomuksen käsittelee jaosto ja ilmoittaa päätöksensä piirin sihteerille hyväksyttäväksi/hylättäväksi omakoirassa.

Ensisijaisesti anomisissa tulee noudattaa Kennelliiton asettamia määräaikoja.

Piirinmestaruussäännöt

Piirin koeavustukset 1.1.2023 alkaen

Lohkonvalinta- ja sitä korkeampiarvoiset ottelut: Piiri avustaa osallistumismaksut.

Lohkonvalinta- ja sitä ylempiarvoisten kokeiden järjestäminen: Avustus 500€ / varsinainen koepäivä

Valitsijamiehet: matkakulut

Avustus on sama kaikille roduille koelajista riippumatta.